Skip to main content

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

 • Fakulta:

  Teologická fakulta

 • Typ kurzu:

  akreditovaný

 • Start výuky:

  09.09.2023

 • Konec výuky:

  29.06.2024

 • Místo a čas výuky:

  TF, Kněžský 8, ČB,

 • Přihlášky do:

  02.09.2023

 • Minimální kapacita:

  15

 • Volná místa:

  1

 • Cena kurzu:

  14 000 Kč

Anotace:

Cílová skupina

* Absolvent SŠ s maturitou získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta pedagoga.

* Absolvent VOŠ nebo VŠ získá odbornou kvalifikaci vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga.

Cílovou skupinou jsou zájemci, kteří vykonávají nebo budou vykonávat komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Vstupním předpokladem účasti na kurzu pro tuto cílovou skupinu je střední vzdělání s maturitní zkouškou


Cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Absolventi tohoto kurzu získávají:

a) kvalifikaci pedagoga volného času podle § 17, odst. 1, písm. b), d) a f) tohoto zákona;

b) kvalifikaci vychovatele podle § 16, odst. 1, písm. c) a e) ;

c) kvalifikaci asistenta pedagoga podle § 20, odst. 1, písm. b), d) a f).

Studium klade hlavní důraz na osobnostní doprovázení a práci se skupinami mládeže. Absolvent získá pro výkon povolání vychovatele základní znalosti z pedagogiky a psychologie, dále pak vybrané znalosti z oblasti sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Specifickým doplňujícím prvkem vzdělávacího programu jsou předměty zaměřené na etickou a náboženskou výchovu (etika ve výchově, multikulturní výchova a mezináboženský dialog) a na reflexi praxe.

Popis kurzu:

Kurz realizovaný na Teologické fakultě Jihočeské univerzity je koncipován na základě dlouholetých zkušeností se vzděláváním pedagogů volného času, které probíhá na tomto pracovišti od r. 1993. Kurz můžeme obsahově rozčlenit na pět oblastí: pedagogika (obecná a sociální), pedagogika volného času, etická a osobnostní výchova, psychologie a legislativa. Přestože rozsah kurzu nedovoluje zavedení samostatného předmětu „praxe“, účastník kurzu musí absolvovat 20 hodin praxe (nad rámec rozvrhovaných 120 hodin). Na praxi navazuje předmět "reflexe pedagogické praxe". Místo výkonu praxe si zajišťuje účastník na základě předchozího schválení garantem kurzu.

Stodvacetihodinový kurz je věnován dohromady 17 tématům (předmětům), na které navazuje samostatné zpracování závěrečné práce. Závěrečná práce obsahuje plán vzdělávací aktivity. Konkrétní témata jednotlivých prací schvaluje garant kurzu. Součástí závěrečné zkoušky je diskuse o závěrečné práci.


Termíny výuky:

Soboty od 9.00 do 16.00, učebna č. 204

9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 4.11., 25.11., 16.12.2023, 6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 9.3., 13.4., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6.2024 


Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

Přílohy:

Ke kurzu nejsou žádné přílohy

Kontakt:

Mgr. Jana Kubínová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 066 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě spouštíme nové stránky a postupně na ně převádíme naše kurzy. Pokud zde nenajdete kurz, o který máte zájem, zkuste jej vyhledat na starém webu zde.