Skip to main content

Jihočeská univerzita na Valném shromáždění členů AU3V

Jihočeská univerzita se jako již tradičně účastní Valného shromáždění členů Asociace Univerzit třetího věku. Letošní zasedání začíná ve středu 10. 1. 2024 na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.

Jihočeská univerzita je součástí Asociace U3V a proto se jako vždy účastní diskusí, jakou roli U3V plní a jaké jsou její cíle, na tomto setkání se kromě neformální části a prohlídky města bude řešit i zpráva o činnosti asociace v roce 2023, volba nových členů i způsob vykazování a financování U3V. Tato setkávání jsou navíc vždy příležitostí k výměně zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.

Contacts

University of South Bohemia in České Budějovice
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 191 | E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia