Skip to main content

Contacts

Faculty of Economics

 • Simona Pazderová
  referentka CŽV

 • +420 389 03 27 17

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
  proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy

 • +420 389 032 444

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faculty of Fisheries and Protection of Waters

 • Klára Nachlingerová
  vedoucí MEVPIS

 • +420 737 221 931
  +420 387 774 787

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bc. Dana Brožová
  koordinátorka akcí MEVPIS

 • +420 602 269 434
  +420 387 774 783

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • PaedDr. Jiří Koleček
  projektový manažer

 • +420 606 050 576
  +420 387 774 7726

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ing. MBA Michal Hojdekr
  prorektor pro rozvoj a Asistent děkana FROV JU pro strategii a řízení

 • +420 389 03 4663

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faculty of Philosophy

 • Mgr. Monika Hosnedlová
  oddělení CŽV

 • +420 389 03 4803

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Mgr. David Skalický
  -

 • +420 389 03 4853

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faculty of Education

 • Ing. Lenka Miková Havelková
  vedoucí CŽV

 • +420 387 773 025

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Mgr. Renata Jandová
  referentka pro CŽV

 • +420 389 03 33 24

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bc. Anežka Pořízková
  referentka pro CŽV

 • +387 773 125

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faculty of Science

 • Mgr. Isabela Okřinová
  oddělení propagace a CŽV

 • +420 389 032 231

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bc. Kamila Horáková
  oddělení propagace a CŽV

 • +420 389 035 563

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • RNDr. Petr Veselý, Ph.D.
  proděkan pro vnější vztahy

 • +420 387 772 241

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faculty of Theology

 • Mgr. Helena Machulová
  koordinátorka celoživotního vzdělávání

 • +420 389 03 35 46

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • doc. Michal Opatrný, Dr.theol.
  proděkan pro vědu a rozvoj

 • +420 389 03 35 42

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faculty of Agriculture

 • Ing. Karel Suchý, Ph.D.
  proděkan pro studium

 • +420 389 03 2751

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ing. Petra Jurásková
  -

 • 387 772 541

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Věra Trapková
  -

 • 387 772 519

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ladislava Volávková
  -

 • 387 772 521

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faculty of Health and Social Sciences

 • Mgr. Petr Matula
  Kancelář proděkana pro akademické záležitosti

 • +420 389 037 515

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.
  proděkan pro akademické záležitosti

 • +420 389 03 76 53

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.
  garantka U3V na ZSF JU

 • +420 389 03 75 50

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

University of South Bohemia in České Budějovice

 • Mgr. Vendula Mikolášková
  Útvar pro celoživotní vzdělávání

 • +420 389 03 2066

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
  prorektor pro studium

 • +420 389 03 2004

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bc. Vojtěc Havlis
  Útvar pro celoživotní vzdělávání

 • +420 389 03 75 50

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bc. Zdeněk Filip
  Marketing pro útvar celoživotního vzdělávání

 • +420 389 03 2108

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contacts

University of South Bohemia in České Budějovice
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 191 | E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia